Marcinek, Krzysztof.

Finansowanie projektów inwestycyjnych na zasadach project finance - Katowice Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im.Karola Adamieckiego w Katowicach 2006 - 251 s. 24 cm

8372468184


Projekty inwestycyjne
Ryzyko inwestycyjne
Project Finance

330.322
Languages: