Hess, Max

Intercultural Management Studies Working Papers [ed. Massey P. Thomas, ed. Sułkowski Łukasz] - Łódź Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi 2008 - 254 s. 24 cm

9788360230268


Zarządzanie międzykulturowe
Komunikacja międzykulturowa
Kultura organizacyjna
Zarządzanie japońskie
System zarządzania
Biznes międzynarodowy
Negocjacje

65.01
Languages: