Iwanicz-Drozdowska, Małgorzata.

Bankowość : zagadnienia podstawowe / Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, Władysław L. Jaworski , Zofia Zawadzka. - Nowe wyd. zaktual. i rozsz. - Warszawa : Poltext, 2010. - 334 s. ; 24 cm.

9788375610727


System bankowy
Sektor finansowy
Nadzór bankowy
Kryzys subprime
Polityka pieniężna
Bank centralny
Rynek pieniężny
Europejski Bank Centralny
Operacje bankowe
Obrót płatniczy
Bankowość elektroniczna
Bankowość inwestycyjna
Sekurytyzacja
Instrumenty pochodne
Kontrakt forward
Kontrakt futures
Zarządzanie bankiem
Strategia marketingowa
Ryzyko bankowe
Ryzyko kredytowe
Ryzyko walutowe
Ryzyko operacyjne

336.71
Languages: