Whitehead, Geoffrey

Ekonomia [przeł. Unterschuetz Alicja] - Poznań Zysk i S-ka Wydawnictwo 2001 - 499 s. 25 cm

8371508581


Ekonomia
Produkcja
Podział pracy
Czynniki produkcji
Przedsiębiorstwo
Popyt
Podaż
Równowaga rynkowa
Elastyczność popytu
Konkurencja
Monopol
Oligopol
Barter
Pieniądz
Dystrybucja
Renta ekonomiczna
Płaca
Zysk
Instytucje finansowe
Rynek pieniężny
Handel międzynarodowy
Bilans płatniczy
Strefa wolnego handlu
Makroekonomia
Dochód narodowy
Polityka walutowa
Finanse publiczne
Mill John Stuart (1806-1873)
Monetaryzm
Rynek dewizowy

330.1
Languages: