Rudolf, Stanisław

Sektor finansowy dylematy i kierunki rozwoju - Warszawa Polskie Towarzystwo Ekonomiczne 2008 - 398 s. 25 cm

9788388700224


Gospodarowanie
Rynek finansowy
Wzrost gospodarczy
Rozwój gospodarczy
Wydatki publiczne
Akcyza
Harmonizacja podatkowa
Sektor bankowy
Polityka pieniężna
Deficyt finansowy
Finanse publiczne
Finanse lokalne
Polityka gospodarcza

336
Languages: