Blanchard, Ken

Przywództwo wyższego stopnia Blanchard o przywództwie i tworzeniu efektywnych - Warszawa Wydawnictwo Naukowe PWN 2007 - 269 s. 25 cm

9788301151041


Przywódca
Kultura organizacyjna
Obsługa klienta
Pracownicy
Menedżer
Zarządzanie zmianami
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Przywództwo

331-057.17
Languages: