Nowak, Edward

Rachunkowość zarządcza i controlling w warunkach integracji z Unią Europejską - Wrocław Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im.Oskara Langego we Wrocławiu 2004 - 337 s. 24 cm - 0324-8445 .


Controlling
Rachunkowość zarządcza
Controlling strategiczny
Próg rentowności
Controlling finansowy

657.3
Languages: