Mujżel, Jan

Narodowy Bank Polski podmiot polityki pieniężnej i ogn [red. naukowy Owsiak Stanisław, red. naukowy Mączyńska Elżbieta] - Warszawa Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów 1996 - 230,[1]s. 21 cm - 1233-5711 .


Narodowy Bank Polski

336.711
Languages: