Blanchard, Olivier

Makroekonomia - Warszawa Wolters Kluwer Polska 2011 - 1084 s. 25 cm

9788326412806


Ekonomia
Makroekonomia
Chiny
Stany Zjednoczone
Popyt
PKB
Inwestycje finansowe
Rynek finansowy
Rynek pracy
Krzywa Phillipsa
Inflacja
Aktywność gospodarcza
Wzrost gospodarczy
Oszczędności
Postęp techniczny
Konsumpcja
Kursy walutowe
System walutowy
Polityka monetarna
Polityka fiskalna
Kryzys finansowy
Kryzys gospodarczy
Bezrobocie
Polityka gospodarcza

330.1
Languages: