Aronson, Elliot

Psychologia społeczna Elliot Aronson, Timothy D. Wilson, Robin M. Akert, przeł. Joanna Gilewicz. - Wyd. 5 popr. i uzup. - Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, 2006. - 510 s. ; 28 cm.

9788375062113


Psychologia społeczna
Poznanie społeczne
Spostrzeganie
Teorie osobowości
Zachowanie niewerbalne
Zachowanie
Komunikat
Konformizm
Grupy społeczne
Atrakcyjność
Atrakcyjność interpersonalna
Motywacja
Agresja
Uprzedzenia
Stres

159.9
Languages: