Perechuda, Kazimierz

Determinanty rozwoju przedsiębiorstw turystycznych [Nawrocka Elżbieta] - s. 63-75 - Problemy zarządzania nr 3(29)/2010 .


Przedsiębiorstwo turystyczne
Turystyka
Rynek turystyczny
Languages: