Jedynak, Tomasz.

Ryzyko w działalności gospodarczej : metody oceny oraz techniki zarządzania / Tomasz Jedynak. - s. 59-74 - Folia Oeconomica Bochniensia nr 8 / 2010 Zeszyty naukowe [Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni] .


Zarządzanie ryzykiem
Ryzyko
Działalność gospodarcza
Languages: