Wilk, Kazimiera

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu 23/2011 - Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2011. - 282 s. : il. ; 24 cm. - 1643-7772 . - Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu .

Bibliogr. przy pracach.


Zadłużenie zagraniczne
Skarb Państwa
Giełda papierów wartościowych
Papiery wartościowe
Opakowania
Budżet Unii Europejskiej
Samorząd gminny
Audyt wewnętrzny
Moralność
Praca
Turystyka
Turysta
Narciarstwo
Agroturystyka
Transport
Transpot koni
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Languages: