Finanse publiczne / red. naukowy Tadeusz Juja. - Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2011. - 428 s. ; 24 cm.

9788374175593


Finanse publiczne
Skarb Państwa
Finanse jednostek samorządu terytorialnego
Finanse samorządowe
Fundusze państwowe
Fundusze celowe
Ubezpieczenia społeczne
Finanse ubezpieczeń
Ubezpieczenia zdrowotne
Finanse Unii Europejskiej
Przychody publiczne
Podatki
Opłaty publiczne
Wydatki publiczne
System finansowy
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Partnerstwo publiczno-prywatne
Budżet państwa
Dochód publiczny
Zamówienia publiczne

336.1
Languages: