Neider, Janusz

Transport intermodalny [Marciniak-Neider Danuta] - Warszawa Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 1997 - 270,[2]s. 21 cm

8320811015


Transport intermodalny
Transport lądowy
Transport morski
Kontenery

338.47
Languages: