Stocka, Anna

Zintegrowany nadzór nad rynkiem finansowym w Polsce [Kołacz Jacek] - Warszawa Wydawnictwo PTM 2009 - 167 s. 21 cm

9788392421580


Rynek finansowy
Konwergencja
Globalizacja
Nadzór finansowy
Nadzór państwowy
Sektor finansowy
Komisja Nadzoru Finansowego

336.76
Languages: