Nowak, Marek

Działania obywatelskie a transformacja ustrojowa w - s. 169-188 - Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 1/2010 .


Transformacja ustrojowa
Społeczeństwo obywatelskie
Languages: