Jakubczak, Ryszard

Obrona narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa Polski w XXI wieku podręcznik do przysposobienia obronnego dla studentek i studentów [red. Skrabacz Aleksandra, red. Gąsiorek Krzysztof] - Warszawa Dom Wydawniczy Bellona 2008 - 408 s. 24 cm

9788311109193


Kształcenie obronne
Służba wojskowa
Wojsko
Wojskowość
Bezpieczeństwo narodowe
Armia
Obrona narodowa
Siły zbrojne
Ratownictwo
Porządek publiczny
Bezpieczeństwo publiczne
NATO

355.5
Languages: