Przybylska-Kapuścińska, Wiesława.

Strategie marketingu mix w polskich bankach / Wiesława Przybylska-Kapuścińska. - s. [47]-69. - Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 1(8)/1998 1426-9724 .


Marketing mix
Marketing bankowy
Languages: