Jagiełło, Robert.

Niektóre metody ilościowe w badaniu zdolności kredytowej / [Nowakowski Jerzy] - s. 63-76 - Studia i prace Kolegium Zarządzania i Finansów [Szkoła Główna Handlowa] z. 3 (1997) .


Zdolność kredytowa
Metody ilościowe
Languages: