Wypych, Mirosław.

Efektywność funkcjonowania instytucji pośrednictwa finansowego w świetle wskażników rentowności - s. 275-286 - Współczesne problemy badawcze finansów .


Pośrednictwo finansowe
Rentowność
Languages: