Owsiak, Stanisław.

Finanse publiczne : teoria i praktyka / Stanisław Owsiak. - Wyd. 3 zm. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. - 837 s. ; 24 cm.

8301144114

336
Languages: