Starczewska-Fiedorow, Marlena

Rynek usług finansowych w Unii Europejskiej szanse i wyzwania dla Polski - Poznań Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowejw Poznaniu 2004 - 281s. 24 cm

8372053200


Strefa Euro
Usługi elektroniczne
Usługi elektroniczne banku
Narodowy Bank Polski
NBP
Bankowość inwestycyjna
Handel elektroniczny
Ochrona konsumenta
Pośrednictwo kredytowe
Rynek finansowy
Transfer technologii
Inwestorzy indywidualni
Sektor ubezpieczeniowy
Rynek ubezpieczeniowy
Inwestycje bezpośrednie
Bankowość spółdzielcza
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne
Fundusze inwestycyjne
Unia Gospodarcza i Walutowa

336
Languages: