Cabała, Paweł

Identyfikacja źródeł informacji dla potrzeb audytu wewnętrznego w przedsiębiorstwie - s. 105-118 - Prace z zakresu procesu zarządzania .


Audyt wewnętrzny
Languages: