Gabrusewicz, Wiktor.

Analiza wartości jako narzędzie optymalizacji kosztów własnych przedsiębiorstwa / Wiktor Gabrusewicz, Mirosław Hamrol, Edmund Kurtys, Henryk Sobolewski. - Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 1998. - 234s. 24 cm

8387152471


Analiza wartości
Wartość przedsiębiorstwa
Koszty przedsiębiorstwa
Efektywność przedsiębiorstwa
Zarządzanie kosztami

658.14/.17
Languages: