Sobiecki, Grzegorz

ICT w Chinach i indiach - podstawowe problemy - s. 195-209 - Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 1 (46) 2010 .


Chiny
Indie
Usługi informacyjne
Gospodarka
Technologie informacyjne
Technologie komunikacyjne
Rozwój gospodarczy
Serwicyzacja konsumpcji
Languages: