Pyka, Irena.

Rynkowe instrumenty finansowe w alokacji kapitału - Warszawa DIFIN 2012 - 253 s. 24 cm

9788376416205


Alokacja finansowa
Zasoby finansowe
Kapitał bankowy
Kapitał inwestycyjny
Instrumenty finansowe
Inwestycje finansowe
Papiery wartościowe
Akcje
Sektor bankowy
Alokacja

336.76
Languages: