Sułkowski, Łukasz

Krytyczna wizja kultury organizacyjnej - s. 7-25 - Problemy zarządzania nr 4(34)/2011 .


Kultura organizacyjna
Zarządzanie zasobami ludzkimi
CMS
Organizacja
Zarządzanie międzykulturowe
Languages: