Mamcarz, Katarzyna

Podział akcji jako element inwestorskiego - 2009 - s. 15-20 - Marketing i Rynek nr 2/2009 .


Akcje
Rynek akcji
Marketing mix
Languages: