Liker, Jeffrey K.

Droga Toyoty 14 zasad zarządzania wiodącej firmy produkcyjnej [przeł. Łuczkiewicz Grzegorz] - Warszawa Wydawnictwo MT Biznes sp. z o.o. 2005 - 480 s. 24 cm

838897016X


Zarządzanie przedsiębiorstwem
Konkurencyjność
Studium przypadku
Lean management
Organizacja przedsiębiorstwa
Strategia przedsiębiorstwa
Produkcja
Przemysł motoryzacyjny
Przemysł samochodowy
Rozwój przedsiębiorstwa

658.1/.5
Languages: