Mielcarz, Paweł

Stosowanie narzędzi oceny racjonalności finansowej projektów w procesie analizy przedsięwzięć badawczo-rozwojowych w Polsce - s. 119-126 - Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa teoria i Tom 1 .


Projekty
Zarządzanie projektami
Languages: