Śnieżek, Ewa

Interpretacja i analiza przepływów pieniężnych ujęcie sprawozdawcze i menedżerskie [Wiatr Michał] - Warszawa Oficyna a Wolters Kluwer business 2011 - 421 s. 25 cm

9788326416354


Przepływy pieniężne
Analiza wskaźnikowa
Kapitał obrotowy
Płynność finansowa
Płynność finansowa przedsiębiorstwa
Cash flow

658.14/.17
Languages: