Hołodnik-Janczura, Grażyna

Wdrożenie systemów informatycznych [Kula Dariusz] - s. 27-36 - Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 5 (712) maj 2009 .


System informatyczny
Zarządzanie projektami
Projekty
Zespół projektowy
Komunikacja zbiorowa
Languages: