Zborowska, Władysława

Wpływ kryzysu gospodarczego na zarządzanie portfelem - s. 203-216 - Problemy zarządzania nr 1(31)/2011 .


Kryzys
Kryzys gospodarczy
Portfel inwestycyjny
Zarządzanie portfelem inwestycyjnym
Polska
Gospodarstwo domowe
Oszczędzanie
Oszczędności
Kryzys finansowy
Languages: