Flejterski, Stanisław.

Metody pomiaru zjawisk i procesów finansowych - s. 19-28 - Współczesne problemy badawcze finansów .


Analiza ilościowa
Analiza jakościowa
Metody analityczne
Languages: