Bartkowiak, Ryszard

O nowy ład gospodarczy w Polsce [red. naukowa Ostaszewski Janusz] - Warszawa Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 2008 - 682 s. 24 cm

9788373783652


Konwergencja gospodarcza
Ład społeczno-gospodarczy
Konsumpcja
Gospodarka polska
Gospodarka Polski
Usługi
Polityka gospodarcza Polski
Inwestycje
Działalność gospodarcza
Polityka fiskalna
Rynek pracy
Społeczeństwo informacyjne
Partnerstwo publiczno-prywatne
Sektor publiczny
Zakłady budżetowe
Gospodarka komunalna
Energia odnawialna
Samorząd terytorialny
Ubezpieczenia zdrowotne
Transport drogowy
Lotnictwo
Rynek finansowy
Rynek kredytowy
Alokacja kapitału
Ceny emisyjne
Przedsiębiorstwo rodzinne
Venture capital
MSP
Małe i średnie przedsiębiorstwa
Sektor MSP
Konsolidacja przedsiębiorstw
Sprzedaż
Zarządzanie projektami
Bankowość
Polityka gospodarcza
Public relations
Zasoby ludzkie

338.22
Languages: