Skoczylas, Wanda

Analiza sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa - Warszawa Stowarzyszenie Księgowych w Polsce 2009 - 453 s. 24 cm

9788372282347


Sprawozdawczość finansowa
Zasady rachunkowości
Nadzór korporacyjny
XBRL
Język sprawozdawczości
Rentowność przedsiębiorstwa
Płynność finansowa
Zadłużenie
Prognozowanie ekonomiczne
Upadłość przedsiębiorstwa
Wynik finansowy
Analiza finansowa
Sprawozdania finansowe

657.62/.63
Languages: