Bramham, John

Benchmarking w zarządzaniu zasobami ludzkimi [przeł. Łuczkiewicz Grzegorz] - Kraków Oficyna Ekonomiczna 1999 - 236 s. 24 cm

8389355337


Kadry
Przedsiębiorstwo
Benchmarking
Zatrudnienie
Zarządzanie

658.3
Languages: