Milic-Czerniak, Róża

Marketing bankowy doświadczenia i perspektywy [red. naukowy Dobiegała-Korona Barbara] - Warszawa Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu 2003 - CD 24 cm

8386228717


Marketing bankowy
Model Portera
Usługi bankowe
Banki
Marketing mix

339.138
Languages: