Glabiszewski, Waldemar.

Konkurencyjność działających w Polsce zakładów ubezpieczeń majątkowych w procesie integracji Polski z Unią Europejską - Toruń Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora" 2005 - 339 s. 24 cm

8372852472


Konkurencja
Konkurencyjność
Konkurencyjność przedsiębiorstwa
Rynek ubezpieczeniowy
Sektor ubezpieczeniowy
Ubezpieczenia majątkowe
Zakłady ubezpieczeniowe

368
Languages: