Starr, Julie

Coaching procesy zasady umiejętności [tł. Łuczkiewicz Grzegorz] - Warszawa Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 2005 - 194 s. 24 cm

8320815851


Coaching
Languages: