Kietliński, Krzysztof.

Etyka w biznesie i zarządzaniu / Krzysztof Kietliński, Victor Martinez Reyes, Tadeusz Oleksyn. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2005. - 316 s. ; 24 cm.

8389355582


Etyka biznesu
Etyka zarządzania

174
Languages: