Janikowski, Ryszard

Zarządzanie antropopresją w kierunku zrównoważonego - Warszawa DIFIN 2004 - 208s. 24 cm

8372514569


Gospodarka
Rozwój społeczny
Rozwój gospodarczy
Społeczeństwo

316:338:504
Languages: