Dudziński, Piotr.

Własność miary awersji do ryzyka w teorii użyteczności - s. 39-52 - Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i .


Teoria użyteczności
Ryzyko
Languages: