Szromnik, Andrzej.

Prace z zakresu analizy rynku i badań marketingowych Zeszyty Naukowe AE Kraków nr 543 - Kraków Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej wKrakowie 2000 - 170s. 24 cm - 0208-7944 . - Prace z zakresu analizy rynku i badań marketingowych .


Marka
Jakość produktu
Marketing
Rynek kapitałowy
Gospodarstwo domowe
Ekologia
Segmentacja rynku
Hipermarkety
Aukcje
Badania marketingowe
Konsumenci
Zachowania konsumentów

339.138
Languages: