Rusiński, Władysław

Zarys historii gospodarczej Polski na tle dziejów - Wyd.2 - Poznań Akademia Ekonomiczna w Poznaniu 1982 - 363,[1]s. 24 cm


Historia gospodarcza Polski
Historia gospodarcza

338.1(438)(091)
Languages: