Gilmore, Audrey

Usługi marketing i zarządzanie [tł. Łuczkiewicz Grzegorz] - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006. - 217 s. : il. ; 24 cm.

8320816505


Usługi
Marketing usług

339.138:65.01
Languages: