Patena, Wiktor

Podręcznik do bankowości rynki, regulacje, usługi [Cwynar Wiktor] - Wyd. 2 rozsz. - Warszawa Oficyna a Wolters Kluwer business 2010 - 324 s. 24 cm

9788375267457


Wartość pieniądza
Wartość pieniądza w czasie
Kapitalizacja
Rynek finansowy
Instrumenty finansowe
Stopa procentowa
Rynek walutowy
Kursy walutowe
Historia bankowości
System bankowy
Usługi bankowe
Nadzór bankowy
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Komisja Nadzoru Finansowego
Związek Banków Polskich
NBP
Narodowy Bank Polski
Bank centralny
Pieniądz
Polityka monetarna
Sprawozdawczość finansowa banku
Bancassurance
Bankowość elektroniczna
E-banking
Karty płatnicze
Operacje bankowe
Kredyt bankowy
Leasing
Faktoring
Factoring
Biuro Informacji Kredytowej
Bankowość internetowa
Bank spółdzielczy
Krajowa Izba Rozliczeniowa

336.71
Languages: