Szulecki, Kacper

Partnerstwa dla zróżnicowanego rozwoju jako nowa - 2009 - s. 91-112 - Stosunki Międzynarodowe nr 3-4 (t. 40) 2009 .


Stosunki międzynarodowe
Współpraca międzynarodowa
Partnerstwo transnarodowe
Partnerstwo publiczno-prywatne
Languages: