Zarządzanie w 21 wieku koncepcje, trendy, problemy - Toruń Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu 2009 - 402 s. 24 cm

9788392360773


Public relations
Sprawozdania finansowe
Zarządzanie
Kultura organizacyjna
Organizacja
Łańcuch logistyczny
Rachunkowość
Finanse gmin
Podatek od towarów i usług
Przedsiębiorstwo rodzinne
Motywowanie pracowników
Kryzys gospodarczy
Zarządzanie wiedzą
Koszty
Japonia
Instrumenty płatnicze
Kapitał intelektualny
Wzrost gospodarczy
Zarządzanie wartością

65.01
Languages: